Czym jest audyt informatyczny

Audyt informatyczny to proces badania analizy i oceny funkcjonowania systemów informatycznych, aplikacji webowych oraz mobilnych, infrastruktury sieciowej, oraz procedur związanych z przetwarzaniem danych. 

Głównym zadaniem audytu jest sprawdzenie, czy systemy stosowane w firmie są zgodne z przyjętymi standardami oraz zabezpieczenie infrastruktury przed zagrożeniami. Przeprowadzenie audytu IT pozwala również na wykrycie luk w zabezpieczeniach systemów. Audytorzy analizują aspekty techniczne oraz proceduralne, dzięki czemu są w stanie określić ryzyko związane z utratą danych, atakami cybernetycznymi, czy też nieprawidłowym funkcjonowaniem systemów.

Zdjęcie ekranu komputera z widocznym kodem oraz okulary

Audyt kodu źródłowego

W trakcie audytu kodu analizowana jest również architektura oprogramowania poprzez sprawdzenie odporności na wprowadzanie zmian. Ocenia się także dostępność dokumentacji technicznej, identyfikując ewentualne braki, które mogą wpłynąć na koszty przyszłych modyfikacji.

Jak wygląda raport audytu informatycznego?

Po przeprowadzeniu audytu organizacja otrzymuje szczegółowy raport zawierający uwagi dotyczące działania systemu. W raporcie opisane są wszystkie obszary wymagające poprawy oraz elementy, które mogą wymagać usprawnienia w przyszłości. 

W raporcie znajdują się również propozycje rozwiązań i usprawnień, które wpłyną na podniesienie poziomu wydajności i bezpieczeństwa obecnego systemu.

Jakie korzyści daje nam z audyt informatyczny?

Audyt informatyczny umożliwia znalezienie i usunięcie luk w zabezpieczeniach. Dzięki eliminacji potencjalnych zagrożeń audyt minimalizuje ryzyko dla organizacji.

Optymalizacja zasobów

Analiza efektywności umożliwia optymalizację zasobów, co z kolei wpływa na oszczędności finansowe.

Zgodność z przepisami

Audyt informatyczny pomaga w utrzymaniu zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi i normami branżowymi.

Kiedy stosuje się audyt informatyczny?

Cyklicznie

Regularne przeprowadzanie audytów informatycznych pozwala na monitorowanie zmian oraz dostosowywanie zabezpieczeń do nowych wyzwań.

Przed wdrożeniem nowego systemu

Audyt przed wdrożeniem systemu pomaga zidentyfikować potencjalne problemy i zagrożenia, zanim staną się one realnym zagrożeniem.

Po Incydencie bezpieczeństwa

W przypadku incydentu bezpieczeństwa audyt jest niezbędny do zidentyfikowania przyczyn i wprowadzenia środków zapobiegawczych.

Zdjęcie niebieskiego notesu oraz laptopa na drewnianym biurku

Podsumowanie

Audyt informatyczny to nieodłączny element współczesnego zarządzania technologią informatyczną. Pozwala on organizacjom na skuteczne zarządzanie ryzykiem, ochronę danych oraz zwiększenie efektywności systemów informatycznych. Przeprowadzanie audytów regularnie to inwestycja w bezpieczeństwo i stabilność, która zwraca się wielokrotnie w postaci zaufania klientów i partnerskich relacji biznesowych. 

Zastanawiasz się nad audytem informatycznym w swojej firmie? Skontaktuj się z Sysmo.pl, aby przeprowadzić audyt w swojej organizacji.

Co zawiera artykuł