Czym jest audyt IT?

Audyt oprogramowania informatycznego to proces zbierania i analizowania informacji o systemie w celu oceny jego jakości. Istotą jest wykrycie nieprawidłowości i jak najszybsze ich naprawienie. Audyt ma na celu sprawdzenie, czy system informatyczny utrzymuje integralność danych, jest zgodny z odpowiednimi normami technicznymi, w tym nie posiada długu technologicznego utrudniającego rozwój.

Co obejmuje audyt informatyczny?

Aplikacje i systemy

Ten rodzaj audytu polega na sprawdzeniu licencji wykorzystywanych komponentów, zbadaniu wydajności i stabilności, weryfikacji architektury i jakości kodu oraz użyteczności.

Sprzęt

Sprawdzana jest kompatybilność ze stosowanym oprogramowaniem, konfiguracja poszczególnych stacji roboczych, następuje inwentaryzacja zasobów informatycznych.

Bezpieczeństwo danych

Analiza bezpieczeństwa baz danych w celu ochrony reputacji i danych użytkowników, wykonuje się ją pod kątem przechowywania danych, zabezpieczenia i łatwości ich pozyskania przez nieuprawnione osoby.

Modyfikacja systemu

W ramach audytu możemy również wykonać wycenę modyfikacji lub stworzenia podobnego systemu.
Oceniamy łatwość rozwoju obecnego kodu źródłowego oraz istnienie długu technicznego itp.

Audyt pomysłu

Kolejną możliwością jest zbadanie użyteczności systemu, w tym audyt UX/UI, analiza konkurencji, testy manualne lub automatyczne. Więcej na ten tema piszemy w sekcji związanej z usługami UX/UI oraz audytami projektu aplikacji.

Kontrola wykonawcy

Klienci często nie posiadają kompetencji w zakresie technicznym, w tym programowania. Warto w takiej sytuacji skorzystać z usługi zewnętrznego zespołu, który oceni, czy obecny wykonawca stosuje się do obowiązujących standardów, wycenia swoje prace uczciwie, a interesy Właściciela oprogramowania są zabezpieczone.

Dlaczego warto wykonać audyt?

Poznaj technologie, w których pracujemy