Zdjęcie 3 osób pracujących przy laptopie

Wstęp

Wystartowanie z własnym startupem stanowi nie lada wyzwanie. Przekucie pomysłu w gotowy produkt technologiczny, który zainteresuje użytkowników nie jest proste, a droga do sukcesu bywa wyboista. W takim przypadku odpowiednie podejście projektowe może mieć ogromne znaczenie dla sukcesu produktu.

Czy użytkownicy będą korzystać z aplikacji? Czy produkt powinien mieć dodatkowe funkcjonalności? Jak zabrać się do projektowania? Pytań jest wiele, dlatego w takiej sytuacji nieocenione może okazać się ustrukturyzowanie pracy nad rozwiązaniem.

Popularne podejście projektowe – Double Diamond pomoże w uporządkowaniu procesu i nadaniu ram w pracy nad produktem. 

Co to jest Metodologia Double Diamond?

Double Diamond to framework, który pomaga w identyfikowaniu, rozumieniu i rozwiązywaniu problemów związanych z tworzeniem produktów. Nazwa „Double Diamond” odnosi się do dwóch kluczowych etapów, które składają się na tę metodologię: odkrywanie i definiowanie problemu (pierwszy diament), oraz tworzenia i wdrażania rozwiązania (drugi diament).

Schemat metodologii double diamond

Etapy Metodologii Double Diamond:

Następnym krokiem jest generowanie pomysłów. W tej fazie wykorzystujemy techniki kreatywnego myślenia, takie jak burza mózgów czy analiza SWOT, aby wygenerować jak najwięcej potencjalnych rozwiązań dla naszego problemu. Skupmy się na ilości, a nie jakości potencjalnych rozwiązań.

W fazie drugiej przechodzimy do definiowania problemu i tworzenia planu działania. W tym celu należy dokonać selekcji najlepszego pomysłu spośród wszystkich zgromadzonych w poprzedniej fazie. Wybór ten powinien być oparty na analizie danych i uwzględniać zarówno potrzeby użytkowników, jak i potencjał rynkowy.

Dopiero gdy mamy zgromadzone wszystkie informacje z poprzednich etapów możemy przejść do projektowania i prototypowania. Na tym etapie tworzymy wstępny model produktu. To rwnież świetny moment na przeprowadzenie pierwszych testów użyteczności. Prototypowanie pozwala również na szybkie iteracje i wprowadzanie poprawek w zależności od otrzymywanego od użytkowników feedbacku.

W finalnej fazie wdrożenia powstaje docelowy produkt.

Dlaczego Metodologia Double Diamond jest Kluczowa dla Startupów?

Metodologia Double Diamond oferuje strukturalne i systematyczne podejście do tworzenia produktów, co jest kluczowe dla dynamicznego rynku produktów startupowych. Dzięki rozdzieleniu procesu na konkretne etapy zespoły startupowe mogą uniknąć pułapek typowych dla początkujących przedsiębiorstw, takich jak brak jasnej strategii czy brak zrozumienia potrzeb użytkowników.

Double Diamond jest elastyczny i adaptacyjny, co pozwala startupom dostosować proces tworzenia produktu do indywidualnych potrzeb rynku, co jest kluczowe dla sukcesu startupów.

Czym Jest Design Thinking?

Design Thinking skupia się na zrozumieniu użytkowników, definiowaniu problemów, generowaniu pomysłów i tworzeniu prototypów. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod, które często rozpoczynają się od technicznych specyfikacji, Design Thinking rozpoczyna się od empatycznego zrozumienia potrzeb i problemów użytkowników.

Schemat metodologii design thinking

Etapy Metodologii Design Thinking:

Pierwszym etapem Design Thinking jest empatyczne zrozumienie użytkowników, ich potrzeb, problemów i kontekstu, w którym działają. W tym warto skorzystać z badań takich jak obserwacje, wywiady czy analiza danych demograficznych. Wynikiem etapu powinno być utworzenie szerokiej wizji na doświadczenia użytkowników, ich frustracje oraz motywacje.

Kolejnym etapem jest zdefiniowanie konkretnego problemu, który chcemy rozwiązać za pomocą naszego rozwiązania. Ważne jest, aby problemy były zdefiniowane na podstawie wyników badań, nie zaś na podstawie naszych własnych przypuszczeń.

Kiedy problem jest już jasno zdefiniowany, nadszedł czas na generowanie pomysłów na jego rozwiązanie. Ważne jest wypisanie wszystkich możliwych pomysłów, nawet tych najbardziej szalonych. Metody takie jak burza mózgów, techniki asocjacyjne, czy mapowanie myśli mogą być tutaj wykorzystane do rozbudzenia kreatywność zespołu.

Po wybraniu najlepszych rozwiązań, przyszedł czas na przekształcenie ich w prototypy – wizualne lub interaktywne makiety rozwiązania. Prototypy pozwalają na szybkie przetestowanie i iterację pomysłów, zanim zostaną one zaprogramowane. Ważne jest, aby prototypy były wystarczająco elastyczne, aby można było łatwo wprowadzać zmiany na podstawie otrzymanego feedbacku.

Ostatnim krokiem Design Thinking jest testowanie prototypów z użytkownikami końcowymi oraz iteracja na podstawie otrzymanego feedbacku. Proces testowania pozwala zespołowi na lepsze zrozumienie, które pomysły są najbardziej skuteczne i w jaki sposób można je ulepszyć. Iteracyjne podejście do projektowania zapewnia, że rozwiązanie finalne jest dokładnie dopasowane do potrzeb użytkowników.

Podsumowanie

Metodyki Design Thinking i Double Diamond, oferują strukturalne ramy, które mogą być przydatne w procesie tworzenia produktów cyfrowych. Wybór między nimi zależy od indywidualnych potrzeb, celów i charakteru projektu.

Dla startupów z naciskiem na innowacyjność i zrozumienie potrzeb użytkowników, Design Thinking może okazać się strzałem w dziesiątkę, podczas gdy dla startupów, wymagających bardziej strukturalnego podejścia dobrze sprawdzi się zastosowanie Double Diamond.

Co zawiera artykuł