Wstęp

Na powstanie oprogramowania potrzebny jest cały zespół, który nie składa się jedynie z programistów. Wiele ważnych zawodów ze świata IT nie jest związane bezpośrednio z programowaniem. Poniżej przedstawimy wam osoby, które spotkacie w każdym zespole Software Housowym.

Front-end Developer

Front-end Developer jest odpowiedzialny za tworzenie interaktywnych interfejsów użytkownika. Pracuje głównie z językami takimi jak Javascript/Typescript i frameworkami React, Vue, Angular aby zapewnić użytkownikom przyjazne i intuicyjne doświadczenia z aplikacjami internetowymi.

Back-end Developer

Back-end Developer zajmuje się tworzeniem i utrzymywaniem serwerów, baz danych oraz logiki biznesowej, która obsługuje żądania użytkowników i przetwarza dane. Pracuje głównie w technologiach takich jak Node, Java, Python, Ruby, PHP.

Full-stack Developer

Full-stack Developer posiada umiejętności zarówno front-endowe, jak i back-endowe, co pozwala mu na samodzielne tworzenie kompletnych rozwiązań internetowych. Jest wszechstronny i elastyczny, dzięki czemu może działać na różnych płaszczyznach projektu.

Project Manager

Project Manager zarządza całym projektem od początku do końca, dbając o to, aby wszystkie etapy były realizowane zgodnie z założonym harmonogramem, budżetem i oczekiwaniami klienta. Koordynuje pracę zespołu, rozwiązuje problemy i dba o satysfakcję klienta.

UX/UI Designer

UX/UI Designer zajmuje się projektowaniem interfejsów użytkownika, dbając o to, aby aplikacje były łatwe w nawigacji, funkcjonalne i atrakcyjne wizualnie. Pracuje nad wireframami, prototypami i testami użytkownika, aby zapewnić optymalne doświadczenia użytkownika.

Graphic Designer

Graphic Designer zajmuje się projektowaniem elementów graficznych, takich jak logo, banery, grafiki internetowe czy materiały promocyjne. Tworzy atrakcyjne wizualnie rozwiązania, które wspierają identyfikację wizualną firmy oraz przyciągają uwagę użytkowników. Jego zadaniem jest również dbanie o spójność graficzną i estetykę elementów wykorzystywanych w aplikacjach i na stronach internetowych.

Quality Assurance Engineer

Quality Assurance Engineer sprawdza jakość i funkcjonalność tworzonych aplikacji poprzez testowanie i analizę kodu. Poszukuje błędów i niedociągnięć, raportuje je do zespołu deweloperskiego i zapewnia, że ostateczny produkt spełnia wysokie standardy jakościowe.

DevOps Engineer

DevOps Engineer zajmuje się automatyzacją procesów wytwarzania oprogramowania oraz zarządzaniem infrastrukturą IT. Jest odpowiedzialny za ciągłą integrację i dostarczanie aplikacji oraz monitorowanie wydajności i stabilności systemów.

Software Tester

Tester Oprogramowania odpowiada za przeprowadzanie testów aplikacji w celu wykrycia błędów, niezgodności i innych defektów. Wykorzystuje różnorodne techniki testowania, takie jak testy manualne i automatyczne, aby zapewnić wysoką jakość finalnego produktu. Jego głównym celem jest zapewnienie, że aplikacja działa zgodnie z oczekiwaniami użytkowników i spełnia określone wymagania funkcjonalne i jakościowe.

A także…

W Software Housie pracują także inne kluczowe osoby, takie jak Analityk Biznesowy, Scrum Master czy Specjalista ds. Marketingu, które wspierają i uzupełniają pracę zespołu. Dzięki różnorodności umiejętności i doświadczeń, Software House może efektywnie reagować na zmieniające się potrzeby klientów i rynku.

Co zawiera artykuł