Node

Node.js to środowisko uruchomieniowe JavaScript oparte na silniku V8, który pierwotnie został stworzony przez Google.

Dzięki Node.js możemy pisać kod JavaScript zarówno po stronie serwera, jak i klienta, co pozwala na tworzenie pełnoprawnych aplikacji webowych w jednym języku programowania.

Jedną z największych zalet Node.js jest jego skalowalność. Dzięki asynchronicznemu, zdarzeniowemu modelowi programowania, Node.js jest w stanie obsłużyć tysiące równoczesnych połączeń bez większych problemów. Jest to szczególnie przydatne w przypadku aplikacji wymagających dużej przepustowości, takich jak serwisy streamingowe czy aplikacje typu chat.

Node.js posiada również ogromną liczbę gotowych modułów, które można łatwo zainstalować za pomocą menedżera pakietów npm. Dzięki temu możemy szybko rozszerzać funkcjonalność naszych aplikacji, korzystając z gotowych rozwiązań dostępnych w ekosystemie Node.js.

Dlaczego warto korzystać z Node?

Skalowalność

Node.js jest idealnym rozwiązaniem do budowy aplikacji wymagających dużej przepustowości i obsługi tysięcy równoczesnych połączeń.

Bogaty ekosystem modułów

Node.js posiada ogromną liczbę gotowych modułów, które można łatwo zainstalować i wykorzystać w naszych projektach, co przyspiesza rozwój aplikacji.

Wszechstronność

Dzięki Node.js możemy używać jednego języka programowania po obu stronach aplikacji, co ułatwia współpracę programistów i skraca czas developmentu.

Poznaj technologie, w których pracujemy